Мелатонин опаковка

При Безсъние


Човешкият живот се подчинява на определен биологичен ритъм, чрез който се осъществява прецизно регулиране на работата на различните органи и системи.

Безсъние В сложната система на регулиране на този ритъм фундаментална роля играе мелатонинът.

Сайтът разглежда ролята на мелатонина в човешкия организъм и възможностите за прилагане на негови лекарствени форми при безсъние.

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализиран неврологичен кабинет