Мелатонин опаковка

Биологичен ритъм

Биологичен ритъм
Биологичен часовник регламентира живота на човека и определя денонощен ритъм сън – бодрост. Това се усеща драстично при презокеанските полети, когато се сменя часовата граница и хората трябва да се пренастроят към новото часово време, обръщайки цикъла бодрост - сън. Нарушението на този цикъл може да бъде предизвикано и от различни други причини, на които ще се спрем по-нататък. При всички случаи обаче проблемът се свежда в по-голяма или по-малка степен до безсъние.

 

Цикличен ритъм при човека Цикличните ритми в човешкия организъм определят нивата на секреция на различните хормони. Тестостеронът и кортизолът се синтезират най-активно сутрин в ранните часове на денонощието, растежният хормон се секретира най-силно в активната фаза на съня - т.нар. РЕМ-фаза. Всекидневните хормонални колебания се отразяват особено силно на редица физиологични феномени.

 

графикаТака например два пъти повече инфаркти стават сутрин, отколкото през останалите часове на деня. Работещите в родилна зала гинеколози и акушерки знаят, че жените раждат най-често рано сутрин. Фармакокинетиката (разпределението на различните медикаменти в организма) също е подвластна на денонощните ритми в организма - например аспиринът достига до серума за много по-дълъг период от време сутрин, отколкото ако се приеме вечер.

 

схема Установено е, че в контрола на денонощния ритъм бодрост - сън и на свързаните с тези състояния промени в секрецията на различните хормони (кортизол, тестостерон, растежен хормон) изключително важна роля играе синтезирането на мелатонин в човешкия организъм. Мелатонинът е фундаментален регулатор на цикличните ритми на човешкото тяло. Той показва 24-часов модел на синтезиране и освобождаване. Неговата естествена биологична наличност за продължителен период от време (5 - 6 часа) през нощта определя и ефекта върху цикличната система на биологичните ритми.