:: Мелатонин - ролята на мелатонина в човешкия организъм и възможностите за прилагане на негови лекарствени форми в различни случаи ::

Мелатонинът и възрастта

Нивата на мелатонин в периферната кръв са различни при млади и възрастни индивиди. Доказано е, че с възрастта циркадните системи в човешкия организъм се “развалят”. Както е и с повечето хормони, при остаряване нивото на мелатонина спада драстично - у 80-годишния човек например стойностите му в серума са едва 10 процента от стойностите при 20-годишни младежи.

Последица от това е значимата промяна в редица жизнено важни параметри. Особено важно е, че се повлиява негативно цикълът сън – бодрост; нощем температурата на възрастните не спада, което означава, че не могат да се състоят възстановителните процеси на тъканите и органите.