Лекарствени форми

Съществуват стандартна и ретардна (с бавно освобождаване) форма мелатонин. За съжаление и двете форми не удовлетворяват цикличните изискванията на човешкото тяло, защото мелатонинът има много къс полуживот (около 30 - 40 минути), а е необходимо да е бионаличен непрекъснато в продължение на 5 - 7 часа от започване до приключване на съня. Освен това е необходимо и достигането на определено прагово ниво, което за повечето индивиди се получава при приемането на 3 - 5 mg мелатонин през устата.

Изготвянето на хронобиологична форма на мелатонин с контролирано освобождаване се обуславя поради необходимост от:

  • бързо достигане на праговите нива, необходими да инициират началото на съня
  • поддържане на периферна концентрация в кръвта за период не по-голям от 5 - 6 часа
  • възпроизвеждане на модел, възможно най-близък до човешката физиология
Стандартните форми изчерпват ефекта си за около 2 - 3 часа, което води до дълги периоди на нощно будуване. Нормалното освобождане, както и ретардното не инициират и не поддържат съня.

Новата хронобиологично коригирана формула за контролирано освобождаване на мелатонин подпомага бързо настъпване на съня и поддържа достатъчната му продължителност. Въвеждането й в употреба промени драматично ефективността от прилагането на мелатонина в положителна насока!

Севекс Фарма ООД - www.sevexpharma.com